ក្រុមហ៊ុនផលិតដែក

បទពិសោធន៍ផលិតកម្ម 15 ឆ្នាំ។
ដែក

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ jindalaisteel នៅក្វាងទុង
ពិព័រណ៍ jindalaisteel នៅប្រទេសរុស្ស៊ី
ពិព័រណ៍ jindalaisteel នៅទីក្រុងសានទុង
ការតាំងពិពណ៌ jindalaisteel នៅតៀន
ពិព័រណ៍ jindalaisteel នៅប្រទេសទួរគី
ពិព័រណ៍ jindalaisteel នៅ Wuxi
ពិព័រណ៍ ០០១
ពិព័រណ៍ ០០២
ពិព័រណ៍ ០០៣
ពិព័រណ៍ ០០៤
ពិព័រណ៍005
ពិព័រណ៍ ០០៦